Община Стара Загора отдава под наем помещения ...

Община Стара Загора отдава под наем помещения ...

На основание Заповед № РД-25-470/25.02.2009 г. на Кмета на Община Стара Загора Обявява: търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, общинска собственост. Търгът да се проведе на 23.03.2009 г. от 10.00 часа в Зала “Фоайе” на Общината. Тръжната документация да се предоставя на желаещите за участие в срок до 17.00 часа на 20.03.2009 г., от Център за услуги и информация на общината – работно място № 6, срещу внесени 50.00 лв. в касата на община Стара Загора. Подаването на изискуемите документи, съгласно тръжната документация се извършва в деня на търга в часа, обявен за начало на търга пред Комисията. Допълнителна информация на тел. 042/614 676. Повче информация на: city.starazagora.net/modules/news/article.php?storyid=2951

   

0 коментарa

Виж още