Областният управител проведе работна среща с представителите на Постоянната комисия по заетост

Областният управител проведе работна среща с представителите на Постоянната комисия по заетост

Областният управител проведе работна среща с представителите на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, на която бяха приети 9 регионални програми за заетост на общини от област Стара Загора. Регионалните програми за заетост и обучение се разработват в изпълнение на Закона за насърчаване на заетостта и се включват в Националния план за действие по заетостта – 2013. Всички общини от област Стара Загора, без Опан и Братя Даскалови, са разработили програми за заетост и обучение, с които кандидатстват през Министерство на труда и социалната политика за наемане на безработни. Общо 451 499 лева отпуска националният бюджет за финансиране на програмите на общините, едва 34 682 лева се поемат от вносителите на проектите, заяви Коста Костов – директор „РСК Хасково” и секретар на Комисията по заетост. Само две от общините, Опан и Братя Даскалови, не представиха регионални програми поради участие в други проекти за заетост на безработни. Община Братя Даскалови участва в управлението на три големи проекта на стойност 9 млн. лв., заяви Росен Иванов, а според зам. кмета на Опан Магдалена Панева, общината е съумяла да осигури заетост на 100 безработни лица. Поради тази причина и поради липса на представители на задължителните целеви групи, община Опан няма нужда от разработване на други програми за заетост. Най-много средства от Държавния бюджет по регионалната програма за заетост – 63 666 получава община Николаево, която е с най-висок ръст на безработицата в областта – над 52 %. Основната цел на Програмата е насърчаване на заетостта при продължително безработните лица и лицата над 50 години, с начално или по-ниско образование и без квалификация, регистрирани в Бюрото по труда. Основните дейности, които ще се осъществяват в общините са: почистване на гробищни паркова, зелени пространства, поддържане на общинска инфраструктура, терени за обществено ползване и други.

   

0 коментарa

Виж още