Ново обгазяване в Гълъбово

Ново обгазяване в Гълъбово

Превишения по показател серен диоксид в три поредни часа са отчетени в град Гълъбово В 17:00, 18:00 и 19:00 часа автоматичният газанализатор, разположен в централната част на града, е отчел превишения на праговата стойност на средночасовата норма. Незабавно са предприети мерки за оповествяване на населението за прекратяване престоя си на открито и затваряне на прозорците на помещенията. В изпълнение на даденото от Регионалната екоинспекция предписание, топлоелектрическите централи са предприели действия по намаляване на работещи без сероочистващи инсталации мощности. Тенденцията показва, че е налице неустойчива атмосфера, която създава предпоставки за задържане на високи концентрации на атмосферения замърсител. След 19:00 часа са дадени втори предписания на топлоелектрическите централи за допълнително намаляване на работещи без сероочистващи инсталации мощности. Не са отчетени превишения на средночасовите норми по всички останали контролирани атмосферни замърсители от пунктовете за контрол на качеството на атмосферния въздух. Продължава контролът на качеството на въздуха в целия регион.

   

0 коментарa

Виж още