Националната следствена служба преминава към прокуратурата

Националната следствена служба преминава към прокуратурата

Националната следствена служба преминава към прокуратурата, а нейният директор става заместник на главния прокурор. Това решиха депутатите, като приеха окончателно промените в Закона за съдебната власт. Според приетите текстове към НСлС има и териториални следствени отдели, като техният брой и състав се определя от Висшия съдебен съвет (ВСС). В НСлС се съставят специализирани отдели за разследване по дела с особена фактическа и правна сложност,както и по дела за престъпления, извършени в чужбина. Според Елиана Масева от ДСБ преминаването на следствените органи към главния прокурор ще затрудни работата им, защото ще ги постави в административна зависимост от прокуратурата Според промените в Закона за съдебната власт, лице което е било освободено от длъжност съдия, прокурор или следовател, след като я е заемало повече от пет години, може да бъде назначено от Висшия съдебен съвет (ВСС) в органите на съдебната власт без конкурс. Депутатите приехa предложението на Елиана Масева от ДСБ назначаването на административни длъжности да става чрез тайно гласуване. Текстът от този закон предвиждаше това да става със задължително явно гласуване.Мотивите на Масева са свързани с това, че така магистратите могат да дадат „свобода на волята си” при гласуването. Законът урежда и структурата и функциите на Единната система за противодействие на престъпността. Тя ще осигури бърз достъп до база данни, както и обменът им между МВР, ДАНС и министерствата на отбраната, правосъдието и финансите.

   

0 коментарa

Виж още