НАП Русе санкционира 4 безработни за невнесени здравни осигуровки

НАП Русе санкционира 4 безработни за невнесени здравни осигуровки

Инспекторите по приходите в офиса на НАП в Русе са санкционирали от началото на годината 4 безработни граждани за невнесени от тях здравни осигуровки през повече от 3 месеца. Характерното за подобни случаи е, че проверките по тях са започнали, след получаване на сигнали за извършване от съответните лица на неофициализирана търговска дейност. Обикновено това са някакъв вид майсторски услуги - за поддръжка на автомобили, ремонти на сгради, мебели и други подобни. Доходите от такива занимания често надхвърлят средната работна заплата, но не се обявяват пред приходната администрация, а и самата дейност трудно се разкрива и доказва от инспекторите на НАП. Неизменно обаче, за подобни „безработни” се оказва, че не си внасят здравни осигуровки. Затова и проверките, които им се правят обичайно завършват с налагане на санкция точно за такова нарушение, която според Закона за здравното осигуряване е от 500 до 1000 лв. За да продължат да ползват безплатно медицинските услуги, които се осигуряват от Националната здравноосигурителна каса, те трябва да подадат еднократно декларация Образец № 7 в офиса на ул. «М-р Ат. Узунов» № 19 и да внесат дължимите вноски от 16, 80 лв. за месец. Декларацията се подава в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на обстоятелството за самоосигуряване. Образецът на декларацията може да се изтегли от страницата на НАП – www.nap.bg или да се получи от гишетата в офиса на НАП в Русе. Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от 3 месечни вноски за период от 36 месеца.

   

0 коментарa

Виж още