Намалява замърсяването с прахови частици в Старозагорско

Намалява замърсяването с прахови частици в Старозагорско

Значително намаляват праховите частици през есенно-зимния период в Стара Загора и региона, сочи доклад на Регионалната инспекция по околната среда и водите. Анализът, изготвен от държавните еколози, се отнася за шестмесечен период - от 1 октомври 2008 г. до 31 март 2009 г. Автоматичната станция в Стара Загора е регистрирала 26 денонощия, през които концентрацията е надвишавала средноденонощна норма от 50 микрограма на кубичен метър. За сравнение - през есенно-зимния период на 2007/2008 г. са регистрирани 69 превишения по този показател. По-малък брой превишения са отчетени и от пунктовете в селата край полигон "Змейово". В с. Ръжена е имало 26 дни с наднормени стойности, при 34 за предходния есенно-зимен период. Само през две денонощия пък са регистрираните превишения на фини прахови частици във въздуха на село Остра могила, общ. Стара Загора. Понижено замърсяване отчитат и пунктовете с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ, разположени в областния град, Гълъбово и Раднево. Основният източник на прахови частици за разглеждания период е употребата на твърди горива в битовия сектор, отбелязват в доклада си експертите на РИОСВ, Стара Загора. Транспортът, чистотата на пътните артерии и промишлените източници допълнително влияят на запрашаването на атмосферния въздух.

   

0 коментарa

Виж още