Месец за осведоменост и профилактика на остеопороза

Месец за осведоменост и профилактика на остеопороза

По повод Световния ден и месеца за осведоменост и профилактика на остеопорозата, Международната фондация по остеопороза- МФО разработи глобална кампания , насочена към предотвратяването на вторичните фрактури. У нас в рамките на месец октомври под егидата на Министерство на здравеопазването и във връзка с темата „Овладейте фрактурите“, част от глобалната информационна кампания на Международната фондация по остеопороза – МФО ще се проведат събития в 22 града в страната с участието Регионалните здравни инспекции и в партньорство с общините, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Събитията са планирани и координирани от Асоциация „Жени без остеопороза“, член на МФО. Кампанията „Овладейте фрактурите“ цели да затвори празнината, която поставя милиони пациенти в риск от бъдещи фрактури и да направи реалност вторичната превенция на фрактурите. Познаването на рисковите фактори, навременните промени в начина на живот, свързани с правилно хранене и подходяща физическа активност са фактори, които в дългосрочен план допринасят за ограничаване на фрактурите вследствие на чупливост на костите. В месеца за осведоменост и профилактика на остеопорозата вие можете да намалите броя на фрактурите, като се включите в кампанията на Международната фондация по остеопороза „Овладейте фрактурите“ Посетете събитията в Стара Загора на 10 октомври 2012 г. - сряда, които се провеждат в рамките на месеца за осведоменост и профилактика на остеопорозата: - Беседа с мултимедийна презентация и дискусионен форум на тема „Ефективна превенция на фрактурите“- 10 октомври 2012 г., 11.00 часа , РЗИ – Стара Загора Здравно образователен център ; - Информационна кампания за определяне на личния риск от остеопороза и измерване на костна плътност на преференциална цена от 5 лв: 10 октомври 2012 г., 8.30 – 16.30 часа , РЗИ – Стара Загора - Здравно образователен център / зала 105 /

   

0 коментарa

Виж още