ЛИПСА НА КАДРИ!!! Анкетират работодателите за нуждата на фирмите им!

ЛИПСА НА КАДРИ!!! Анкетират работодателите за нуждата на фирмите им!

Клубът на работодателя – Стара Загора е сдружение с нестопанска цел, което съвместно с Областната управа на град Стара Загора и с ТПП Стара Загора, предлага да бъде изработена специално за нуждите на бизнеса анкета, чиято основна задача е проучване на потребностите на работодателите в областта и необходимите човешки ресурси - специалисти завършили средно и висше образование.

Информацията е строго конфиденциална и ще бъде използвана само за нуждите на проучването. Организаторите обещават че лишната информация по никакъв начин няма да стане публично достояние и до нея няма да имат достъп външни лица.

На базата на анализираната информация от анкетата ще се извърши:

- Определяне както на  краткосрочните, така и на дългосрочни потребности на старозагорската област от специалисти със средно и висше образование;

- Във връзка с определянето на годишния прием по отделните специалности в средните и висшите училища резултатите ще бъдат предоставени на РИО и МОН;

- Оказване на пълно съдействие на МОН при провеждането на реформата в средното и висше образование, както и при адаптирането му към новите европейски стандарти и изисквания;

- Пълно съдействие както на МОН, така и на правителствени и неправителствени институции при предстоящото въвеждане на дуалната система на обучение;

- Предоставяне на реална възможност на работодателите да работят с млади обучени специалисти по отделните професионални направления, съобразно конкретните изисквания;

- Възможност за работодателите да вземат активно участие в разработването на учебните планове и програми за обучение по отделните специалности в средните и висшите училища, което от своя страна ще гарантира адекватната подготовка и бърза адаптация на младите специалисти;

- Откриване на нова възможност, отделни фирми да предоставят учебна практика на ученици и студенти и да пряко да вземат участие в дуалните форми на обучение. Така ще се засили практическата насоченост на обучението и работодателят ще може да избере млад специалист;

- Оказване на пълно съдействие при внедряване на иновативните технологии и научни продукти от висшите училища в бизнеса, както и условия на работодателите, които имат идеи и проекти за създаване на такива.

 

Източник: dariknews.bg

 

   

0 коментарa

Виж още