Изложба за френското образование в Русе

Изложба за френското образование в Русе

Изложба „Френско образование в Русе до средата на ХХ век” е подредена в РБ “Любен Каравелов” – Русе. Експозицията от документи и книги, която е част от инициативите, посветени на 60-годишнината от създаването на Държавен архив – Русе, ще бъде официално открита на 9 октомври от 11.00 ч. във фоайето на библиотеката. Представените документи от фонда на Държавен архив – Русе, проследяват период от време, свързан с въвеждането на френския език като отделен учебен предмет в русенските класни училища в годините преди Освобождението до утвърждаването му като основен за учебната програма в едно отделно учебно заведение – Католическата девическа гимназия „Св. Мария”. Проследяването на отделните етапи от този процес е било основна цел при подбора на документите – от читанките в началното училище, през текстовите упражнения до приключването на образователната степен – свидетелствата за зрелост. В едно от писмата, подписано от католическия епископ в Русе, е посочено времето на откриване на католическото училище в Русе с общите усилия на някои от чуждите консули в града. Направен е опит да бъдат показани начините за финансиране на училището – набиране на доброволни средства, плащане на годишни такси, дарения от страна на заинтересовани лица и т.н. Акцент е сложен и върху документите за завършен курс на обучение. Свидетелствата за зрелост не са подбрани случайно. Мари Легрен е дъщеря на белгийският консул в Русе (един поглед към значимото европейско минало на града), а на Софи Алберт Искович – на един от собствениците на предприятието „Искович§Леви” – икономически фактор за региона до 1944 г., а и след това. Един от документите – „Главна книга на ученичките в Католическата девическа гимназия”, показва в известна степен приемствеността в създаването на учебната документация. Такива книги продължават да съществуват и днес и са богат източник на информация. В експозицията е отделено място на преподавателския състав в Девическото училище. Любопитни са данните за националния и социален състав на учителите и на учениците – един мултинационален състав. От фонда на Русенската библиотека интерес представляват учебните помагала и художествената литература на френски език, издавани у нас и във Франция в края на ХІХ – началото на ХХ в.: “Упражнения за граматически правила на френски език”, издадена в Русчук през 1870г.; книгата на Майн Рид “Квартеронката” на френски език, издадена в Париж през 1907г. с печат на Католическото класно училище “Св. Мария” и др.

   

0 коментарa

Виж още