Защо хората пият?

Защо хората пият?

Мотивацията обикновено се описва като сила, която ни кара да преследваме своите цели. Но от къде идва това чувство за решителност?

Отговорът е общата полза която хората извличат от това преследване, за което допринасят два фактора: (1) субективната стойност на целта която преследват и (2) вероятността целта да бъде достигната. С други думи, желанието на хората да постигнат своята цел, зависи от стойността която има за тях конкретната цел, и шанса това реално да се случи.

Връзката между тези два фактора е мултипликативна (стойност * вероятност). Това означава, че няма как човек да има мотивация да преследва дадена цел, ако стойността на целта е нула, без значение колко висока е вероятността за успех. Също така, няма как човек да бъде мотивиран, ако шанса целта да бъде достигната е твърде малък.

Целта за употребата на наркотици се обособява по абсолютно същия начин, както всяка друга цел. Тя се определя до голяма степен от (1) лицето което възнамерява да приеме наркотичното вещество и (2) лицето има очакване да получите желаните ползи от употребата на това вещество. Тази гледна точка може да се приложи и за да си обясним причините, поради които хората решават да пият. То също зависи от ползите които човек получава от алкохола, като например: позитивно настроение, облекчаване на лошо настроение и тревожността, повишаване на доверието, както и очакването на лицето, че тези резултати в действителност ще бъдат постигнати.

Нека разгледаме няколко фактора, които е вероятно да доведат до повишаване на мотивацията на човек, да консумира алкохол. Тези фактори оказват влияние върху стойности (т.е., очакваните емоции) и очаквания.

1. Опитът от миналото

При всеки човек съществува т. нар. минал опит, въз основа на който се оформят текущата стойност и очаквания, които те получават при консумацията на алкохолна напитка. Потребителите могат да си спомнят за миналият си, положителен опит с алкохола и това може да повиши мотивацията им отново да посегнат към чашката. Негативният опит ще направи точно обратното. Лошите спомени (например, студени вълни обливащи тялото, виене на свят, гадене и повръщане) след приема на алкохол влияе негативно.

2. Импулсивната личност

Импулсивните лица последователно си избират награди, които са на разположение във всеки един момент и които могат да получат незабавно, въпреки негативните последици от тези решения които ще усетят в последствие. Те ценят дрогата (алкохола), заради неговите възнаграждаващи свойства. Тежките пиячи са по-импулсивни от леките, и следователно могат да изпият много повече алкохол, само и само да задоволят вътрешната си потребност.

3. Ежедневният стрес

Хората, живеещи в тежки условия или работещи много психически натоварващи професии, често залитат към алкохолните напитки. Причината за това е, защото алкохолът им помага за облекчаването на негативните им чувства. Пиенето премахва, поне временно, стреса на тревожност. Учените са установили, че макар по време на алкохолното опиянение хората да се чувстват по-спокойни и щастливи, след като премине действието на спиртната напитка, симптомите се завръщат с пълна сила.

4. Социалната норма

От мотивационна перспектива, социалните норми влияят на това хората да правят своят информиран избор към удоволствието, дали да приемат дрога или да изпият чаша алкохол. Социалните норми са поведенчески очаквания в рамките на общността. Например, в много западни общества, алкохола се използва в конкретни събития (например, петък вечер след работа). Такива ограничения заложени в нормата, спомагат за контролираното използване.

5. Околната среда

Колкото повече в обществото се говори за алкохола, толкова повече се увеличава и жаждата за него. От друга страна, финансовото влияние, като например данъчното облагане, прави питиетата по-малко привлекателни. Данните показват, че повишаването на цената на алкохолната напитка с 10 на сто, намалява консумацията на алкохол със 7 на сто.

В обобщение, хората са мотивирани да използват пристрастяващи вещества заради очакванията които имат и заради желаните ефекти, които те искат да постигнат. В противен случай, това не би било толкова привлекателно.

   

0 коментарa

Виж още