Започва ремонт на улиците в Гълъбово

Започва ремонт на улиците в Гълъбово

На 20 август в гр. Гълъбово бе подписан договор между Община Гълъбово и фирма „Европът“ 2005 ЕООД на стойност 1 150 200,05 лева. Договорът е за „Строително – монтажни работи за възстановяване и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Гълъбово и община Гълъбово II и III етап на следните улици: 1. ул. „Люлин“ – от 0+310 до 0+500 км; 2. ул. „Струма“ от 0+250 до 0+960 км и от 0+960 до 1 +317,56 км; 3. ул. „Ал. Стамболийски“ – от 0+800 да 1+100 и от 1+350 до 1+447“. Срокът за изпълнение е 365 дни. Финансирането по договора ще се извърши от Държавен фонд „Земеделие“ по Програмата Развитие на селските райони 2007-2013 г, Мярка 322 „Обновяване и развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г“ . Фирмата изпълнител е избрана чрез проведен открит конкурс по закона за възлагане на обществени поръчки. Едно от нещата, заложени като приоритетни в предизборната кампания на Кмета на Община Гълъбово – Николай Тонев бе именно това да се извърши ремонт на част от уличната мрежа в общината. Още през изминалата година стана факт рехабилитацията на главния булевард в града – Република, изгради се кръгово кръстовище и бе обновен най- натоварения ЖП прелез, а сега с новия договор дава възможност да се работи по възстановяването и на други части от уличната мрежа в общината.

   

0 коментарa

Виж още