Започва вторият прием на документи по програма „Асистирана репродукция” в Русе

Започва вторият прием на документи по програма „Асистирана репродукция” в Русе

Стартира Вторият прием на документи по програмата на Община Русе „Асистирана репродукция” (ин витро).Финансират се изследвания и процедури, свързани с подготовката за асистирана репродукция извън тези, които се заплащат от Националната здравноосигурителна каса. На одобрените кандидати ще се отпускат до 2 500 лева срещу фактура за действително направен разход и медицински документ от специализирана клиника за извършени процедури по асистирана репродукция. Документите се подават всеки работен ден до 30 септември 2013г. в деловодството на Община Русе. Пълна информация за програмата и необходимите документи за кандидатстване могат да се получат в Центъра за административни услуги и информация на Община Русе (пл. „Свобода“№6) или на сайта на Община Русе на адрес: www.ruse-bg.eu/bg/pages/338/index.html За повече информация може да се обърнете към експертите от отдел „Обществено здраве” към Дирекция „Здравни и социални дейности” при Община Русе, стаи №31 и №32 (ул. „Черно море“ №2). За справки и информация тел.082/506 755, 082/506 680, 082/506 737 и на GSM 0885/397 831, 0878/622 146, 0893/559 217.

   

0 коментарa

Виж още