Закриват казанлъшката ПГ по строителство

Закриват казанлъшката ПГ по строителство

Началникът на Регионалния инспекторат по образованието Любомир Любенов е изпратил официално становище до министъра на образованието и науката за закриване на Професионалната гимназия по строителство в Казанлък. След направените многократни проверки на училището е констатирано, че са налице необходимите условия за закриване на Професионалната гимназия по строителство. Кметът на община Казанлък Стефан Дамянов подкрепя мотивите за закриване на училището. Мотивите за необходимостта от закриване на Професионалната гимназия са, че броят на учениците в училището непрекъснато намалява от учебната 2003/2004 година насам. За учебната 2008/2009 г. има реализиран прием само по една паралелка в дневна и във вечерна форма на обучение с прием след завършено основно образование по специалността "Вътрешни облицовки и настилки". Сега в училището се обучават 81 ученици, разпределени в 4 паралелки по специалността "Вътрешни облицовки и настилки". При извършените проверки е установено, че повече от половината ученици не посещават редовно учебните занятия. За проведените две сесии на държавните зрелостни изпити през 2008 година нито един от завършилите XII клас в училището не е подал заявление за допускане до държавни зрелостни изпити. Поради намаления брой ученици през учебната 2008/2009 година училището има затруднения по финансовото обезпечаване на образователно-възпитателния процес. При закриване на училището няколко са възможностите за пренасочване на учениците към други учебни заведения. По предложение на кмета на общината учениците по изключение да бъдат насочени в Професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, Казанлък, и да продължат обучението си по същата специалност "Вътрешни облицовки и настилки". Очаква се становище на директора. Вторият вариант е учениците да бъдат насочени по същата професия и специалност "Вътрешни облицовки и настилки" в най-близката професионална гимназия на територията на област Стара Загора - ПГ по строителство и дървообработване "Инж. Недьо Ранчев", Стара Загора. Училището разполага с общежитие, което ще бъде от полза на учениците при разрешаване на социални проблеми, свързани с пребиваването им по време на обучението им в Стара Загора. При закриване на училището сградният фонд, който е публична държавна собственост, следва да се предостави за стопанисване на Професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт.

   

0 коментарa

Виж още