До края на седмицата започва ремонтът на моста над р.Стряма

До края на седмицата започва ремонтът на моста над р.Стряма

До дни се очаква да започне така дългоочаквания ремонт на мост над река Стряма. От Агенция Пътна инфраструктура обявиха, че вече е избран изпълнител на обекта, с който е подписан договор. Това е фирма „Хидрострой“ Варна. Предстои до ден-два да се издаде протокол 2А за откриване на строителна площадка и началото на строежа може да започне. Процедурата за избор на изпълнител на строежа бе насрочена за 18.06. 2012 г.в АПИ. Тогава бяха отворени офертите. С най-високи показатели беше класирана фирма Хидрострой АД –Варна, но решението на председателя на управителния съвет на АПИ беше обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията от един от участниците в процедурата „Пътища – Пловдив АД. С определение № 927 от 16.08.2012 година обаче комисията допуска предварително изпълнение на решението на АПИ за класиране на участниците. И договорът е подписан с фирма Хидрострой. На 28.06.2012 г. Областният управител на област Пловдив Здравко Димитров издаде на възложителя – Агенция “Пътна инфраструктура” Разрешение за строеж № РЗШ-01-4 да извърши строително-монтажни работи, съгласно одобрения на 20.04.2012 г., технически инвестиционен проект за обект: „Пътна варианта и мост над р. Стряма на път „Брезово – Пловдив”, преминаващ през териториите на общините Раковски и Марица, област Пловдив. Ориентировъчната стойност на обекта е 3.6 милиона лева с ДДС.

   

0 коментарa

Виж още