Днес е последният ден за прием на заявления за помощ за първокласници

Днес е последният ден за прием на заявления за помощ за първокласници

Днес е последният ден за прием на заявления за помощ за първокласници за учебната 2013/2014 година. Еднократната помощ се изплаща в пари, като размера й е 250 лева.Право да я получат имат семействата, чийто средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв. Този критерий не се изисква само за децата с трайни увреждания, с един жив родител и тези, които са настанени в приемни семейства, при близки или роднини. Ако детето не постъпи в училище, помощта се възстановява.

   

0 коментарa

Виж още