В Стара Загора обсъждаха предизвикателствата пред общините при управлението на горските територии общинска собственост

В Стара Загора обсъждаха предизвикателствата пред общините при управлението на горските територии общинска собственост

Общинските гори в Стара Загора ще се стопанисват от Държавното горско стопанство с договор за срок от 3 години, реши на своето заседание Общинският съвет в града. С влизане в сила на новия Закон за горите /чл. 181, ал. 1/ и свързаните с него подзаконови нормативни актове, за първи път се регламентират правилата за управление на горските територии - общинска собственост. Общинският съвет на 13-то си редовно заседание прие нова форма на управлението на горските територии собственост на общината. По този начин бе отменено решението на ОбС от 28.06. 2012 г., което предвиждаше ново структурно звено в администрацията да поеме тези функции. В условията на ограничени финансови възможности то натоварва Бюджет-2012, поради което се предвижда управлението им да се възложи с договор на Държавно горско стопанство – Стара Загора. В момента Община Стара Загора разполага с общо 1384 ха общински горски територии. Предизвикателствата пред общините при управлението на горските територии- общинска собственост, в условията на действие на новия Закон за горите от 2011 г. до момента, обобщи вчера инж.Тони Кръстев от Изпълнителната агенция по горите. Това стана по време на проведеното снощи в Стара Загора 13-то заседание на управителния съвет на Асоциация общински гори. Като председател на УС на АОГ домакин на срещата бе кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров. Според него асоциацията расте не само в организационно отношение, но се увеличава и влиянието й в осъществяване на процесите на управление на горите. Община Алфатар и Община Средец са новите членове на Асоциация общински гори. Следващите ще бъдат общините Симитли, Струмяни, Кресна, Петрич, Доспат и Хаджидимово, съобщи изпълнителният директор Тихомир Томанов. В работата на заседанието участваха членовете на контролния съвет и кметове на общини. Проф. Иван Палигоров, председател на Съюза на лесовъдите в България се спря на по-важните изменения и допълнения в Закона за горите и произтичащите от тях промени в общинските наредби за управлението на горите представи. Те предвиждат по-големи правомощия на кметовете в управлението на горите, опазването и поддръжката им, както и при организацията на дърводобива в тях. Участниците в заседанието обсъдиха модел за въвеждане на информационна система за управление на дейностите и състоянието на горите- собственост на общините.

   

0 коментарa

Виж още