В МС беше подписан договор за финансиране изграждането на „София Тех парк”

В МС беше подписан договор за финансиране изграждането на „София Тех парк”

В присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, в Министерски съвет, беше подписан договор за безвъзмездна финансова помощ за създаването на научно-технологичен парк в София. Подписи под документа поставиха главният директор на главната дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Кирил Гератлиев и изпълнителният директор на "София Тех парк" Елица Панайотова. Стойността на проекта е 50 млн.евро, като 42,5 млн. евро от тях са от оперативната програма "Конкурентоспособност" и 7,5 млн. евро са национално финансиране. На церемонията по подписването присъства и Реналдо Мандметс - ръководител на отдел "България" в ГД "Регионална и градска политика" в Европейската комисия. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев определи изграждането на научно-технологичен парк в България като едно изключително предизвикателство за страната ни. „В света много подобни проекти се оказват неуспешни. Малко са истински успешните паркове и се надявам „София Тех парк” да е един от тях”, каза на събитието министърът. Той подчерта, че осъществяването и развитието на технологичния парк зависи от добрия диалог между университетите, държавата и бизнеса. "София Тех парк" е първият по рода си техлоногичен парк в България. Той ще бъде изграден върху бивш терен на Министерството на отбраната с площ от близо 300 дка, в столицата. Окончателно паркът ще заработи през 2015 г. Близо половината от средствата по проекта са за подготовка на терена, инфраструктурата, строителството на първите нови сгради, 30 на сто от сумата е за оборудване на лабораториите, а останалите пари са за така наречените меки мерки - за съдържателната част на технопарка. „Това е проект, който през следващите десет – петнайсет години предстои да се разраства, и се надяваме през следващия програмен период да се работи с ЕК за разширяването му”, коментира по време на събитието изпълнителният директор на "София Тех парк" Елица Панайотова. По думите й „София тех парк“ ще подпомага иновациите и високите технологии, както и стартиращи компании, които осигуряват висока добавена стойност. Ръководителят на отдел „България“ в Главна дирекция „Регионална и градска политика“ към Европейската комисия Реналдо Мандметс обясни, че проектът е „пилотен в много отношения и предоставя възможност за още два - три подобни технопаркове, може би с по-малък размер, в страната.” Той съобщи, че са проведени разговори в Пловдив за създаването и на хранителен технологичен парк и препоръча да се приложи аналогичен подход за включването на бизнеса, изследователите и високите технологии, за да има значителни резултати. „Благодарение на финансирането за изграждане на научно-технологичен парк „София Тех парк” и създаването на българо-сръбска газова връзка България успява да договори 85% от Оперативна програма „Конкуретноспособност”, каза в заключение на събитието министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.

   

0 коментарa

Виж още