Бюро по труда град Казанлък свободни работни места към 13 август 2013

Бюро по труда град Казанлък свободни работни места към 13 август 2013

1 Лекар, ординатор Висше-Медицина 1 Лекар, клинична лаборатория Висше-Клинична лаборатория 1 Ренгенов лаборант Висше-ренгенов лаборант 4 Медицинска сестра Висше, полувисше медицинско, 3г. стаж 1 Главен енергетик Висше техническо-електроспециалност, 1-2г. стаж 1 Юрисконсулт Висше магистър-Право, компютърни умения 1 Търговски представител Висше, средно, руски или англ. език, компютърни умения, шоф.книжка"В" 1 Главен счетоводител Висше-счетоводство и контрол, компютърни умения 1 Касиер, счетоводство Средно икономическо, 1г. стаж 1 Касиер, домакин Средно икономическо, 1г. стаж 1 Технически сътрудник - касиер Средно икономическо, 1г. стаж, компютърни умения 1 Технолог Висше техническо, 3г. проф. опит, компютърни умения, шоф. книжка кат."В" 1 Инженер, конструктор Висше техническо, 3г. проф. опит, владеене на специализиран софтуер, шоф. книжка кат."В" 1 Техник, ел.техника на автомобилния транспорт Висше,средно техн., шоф. книжка"В", 6г.опит, трета квалиф. група-работа с ел. инсталации до 1000v 1 Електротехник Средно техническо, опит 1 Заварчик Средно технич., правоспособност, шоф. книжка "В", опит 1 Оператор, машини за безизкопни технологии Средно технич., опит, шоф. книжка"В" или "С+Е" 2 Стругар Средно техническо-машиностроене, 2г. стаж 2 Шлосер-монтьор Средно технич., квалификация и стаж, шоф. книжка кат."В" 1 Дърводелец Основно, опит в дърводелството 1 Дърводелец, мебелист Средно 20 Продавач - консултант Средно - икономика, търговия 2 Продавач-консултант, хранителен магазин Средно, компютърни умения 2 Продавач-консултант, строителни материали Средно, основни познания и опит в областта на строителните материали, компютърни умения 4 Готвач Средно, квалификация, опит 2 Сервитьор Средно, квалификация или опит, желателно владеене на чужд език 1 Работник, поддръжка Средно 2 Фризьор Средно, правоспособност, стаж 2 Козметик Средно, правоспособност, стаж 1 Монтьор, верижни и колесни машини Средно техническо-хидравлика,пневматика, машиностроене, 2г. професионален опит, шоф. книжка кат. "В" 30 Работник, сглобяване на детайли Основно, сръчност 1 Крояч Средно, опит 14 Шивач Средно, стаж по професията 13 Машинен оператор, шиене Основно 4 Опаковач Средно, работодателя ще обучи млади хора, умения за работа в екип 5 Машинен оператор, изпридане на конци и прежди Основно, осигурен транспорт и храна 20 Машинен оператор, навиване на конци и прежди Основно 3 Тъкач Основно, опит 5 Кофражист Средно, опит 1 Механик на МПС Основно, квалификация или опит 5 Кондуктор Средно, обучение 3 Шофьор, автобус или микробус Основно, шоф. книжка кат."Д", професионална компетентност 1 Шофьор, тежкотоварен автомобил Основно, шоф.книжка кат. "С+Е" 1 Пазач-портиер Средно, на 4 часа 1 Чистач Основно 1 Общ работник растениевъдство и животновъдство Основно, осигурен пълен пансион или транспорт 2 Работник, животновъд Основно, осигурен пълен пансион или транспорт 2 Пастир Основно, осигурен пълен пансион или транспорт 1 Учител по математика и информационни технологии Висше-Математика и ИТ 1 Учител по математика и физика Висше-Математика и физика 1 Учител по география-лекторски Висше-география и/или история/музика 1 Учител по география и икономика-лекторски Висше-География и икономика 1 Учител по история-лекторски Висше-история и/или география/музика 1 Учител по български език и литература Висше-Българска филология 1 Учител по български и немски език Висше-Български и немски 1 Учител по руски език-лекторски Висше-Руска филология 4 Учител по английски език Висше-Англ. филология 1 Учител по философски цикъл-лекторски Висше-Философия 1 Учител по биология и здравно образование-лекторски Висше-Биология 1 Учител по химия и опазване на околната среда Висше-Химия 1 Учител по химия и опазване на околната среда-лекторски Висше-Химия 2 Учител по изобразително изкуство - лекторски Висше-изобразително изкуство 1 Учител по музика - лекторски Висше-музика 2 Учител по домашна техника и икономика/технологии - лекторски Висше-дом. Техника и икономика 1 Учител по ФВС-лекторски Висше-ФВС 14 Възпитател в начален етап Висше-НУП, стаж, компютърни умения, англ. език 2 Учител, детска градина Висше-ПУП, ПНУП

   

0 коментарa

Виж още